Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
24

Noord-Brabant publiceert subsidieregeling voor nimby-bedrijven

Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties gepubliceerd. Met deze regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen de verantwoordelijkheid op te pakken van de nimby (not in my back yard) problematiek bij bedrijven. Hiermee wordt een onderneming bedoeld, die hinder voor haar directe omgeving veroorzaakt. Het gaat hierbij niet om agrarische productiebedrijven.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2014. Er kan subsidie worden verstrekt voor het wegnemen van hinder (subsidieplafond: € 3.650.000), het opstellen van een beheersmodel voor bedrijventerreinen (subsidieplafond: € 300.000) en het opstellen van een plan voor het aanpassen van reguliere bedrijfsvoering en vormgeving van een hindergevende bedrijfsactiviteit (subsidieplafond: € 50.000).

Terug naar overzicht