Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
24

Subsidieplafonds en percentages NIOF 2013 bekendgemaakt

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft het uitvoeringsbesluit NIOF 2013 (Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit) gepubliceerd. Hierin zijn de subsidieplafonds en de percentages voor de periode 1 juni 2013 t/m 31 december 2014 opgenomen.

Het subsidieplafond bedraagt:
• voor Ontwikkeling en vermarkting en Verhoging inzetbaarheid werknemers gezamenlijk: € 8.700.000;
• voor Deelname aan buitenlandse beurzen: € 444.000.

Bijdrage:
Ontwikkeling en vermarkting
• Ontwikkelingproject, advies: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 100.000;
• Ontwikkelingproject, bouw prototype: 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 100.000;
• Ontwikkelingproject, materiaal prototype: 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 100.000;
• Strategisch marketingplan: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 25.000;
• Marktverkenning: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 25.000;
• Haalbaarheidsonderzoek: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 50.000;
• Bedrijfsovername: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 25.000.

Verhoging inzetbaarheid werknemers: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 4.000 en een maximum van € 25.000.

Buitenlandse beurzen: 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 25.000.

Een onderneming kan per kalenderjaar per kostensoort maximaal de volgende bijdrage ontvangen:
• ontwikkelingsproject € 100.000;
• haalbaarheidsonderzoek € 50.000;
• strategisch marketingplan € 25.000;
• marktverkenning € 25.000;
• bedrijfsovername € 25.000. 

De regeling wordt 1 juni 2013 opengesteld. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De aanvraagformulieren zijn vanaf 1 juni beschikbaar via de website van SNN.

Terug naar overzicht