Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
24

Gerichte subsidies in plaats van fiscale regeling voor leerwerkplekken

De regeling WVA Onderwijs (Wet vermindering afdrachten loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen), bedoeld om bedrijven, die leerwerkplekken aanbieden fiscaal te compenseren, wordt vervangen door gerichte subsidies. In het reageerakkoord werd al eerder aangekondigd, dat de regeling met ingang van 2014 zou komen te vervallen.

Voor leerlingen die steun in de vorm van een leerwerkplek hard nodig hebben, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo en voor studenten, onderzoekers en promovendi in bepaalde vakgebieden, zal budget voor leerwerkplekken blijven bestaan. Aanbieders van werkleerplekken voor leerlingen en studenten voor wie al andere regelingen bestaan, of voor wie de leerwerkplek niet noodzakelijk is, kunnen van de nieuwe regeling geen gebruik maken. Voorbeelden hiervan zijn mbo studenten die een beroepsondersteunende leerweg (bol) volgen, vmbo leerlingen die een werkleertraject volgen en hbo studenten die een niet-technische opleiding volgen.

Voor de nog te ontwikkelen subsidieregeling is een bedrag van € 200 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht