Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
24

Realisatietermijn energie innovaties in de landbouw verlengd

Vanaf 1 mei 2013 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI). Eén van de voorwaarden voor MEI- investeringen is, dat de investering binnen maximaal 4 jaar kan worden gerealiseerd. Dit is voor de aardwarmteprojecten en aardwarmte-opslagprojecten te kort gebleken. Daarom is besloten, voor deze specifieke groep projecten de uitvoeringstermijn met één jaar te verlengen. Voorwaarde is wel, dat de vertraging moet zijn veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de onderneming liggen. De wijziging in de regeling is alleen van toepassing op projecten, waarvoor subsidie is verleend vóór 31 december 2013.

Het doel van de MEI-subsidie is het stimuleren en versnellen van de vervroegde marktintroductie van energiesystemen door glastuinbouwondernemingen. Investeringen in innovatieve energiesystemen in de glastuinbouw moeten leiden tot energiebesparing.

Terug naar overzicht