Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
23

Subsidieverordening Vitaal Gelderland wijzigt op 1 januari 2013

Met de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011 (SVG) kan de provincie subsidie verstrekken op uiteenlopend gebied voor eenmalige activiteiten of het starten van activiteiten. Met ingang van 1 januari 2013 zal de SVG op een groot aantal punten wijzigen. Een aantal regelingen zal komen te vervallen, er zullen regelingen worden toegevoegd en een aantal regelingen zullen van naam en inhoud veranderen.

• Hoofdstuk 3 Milieu, Water, Landelijk gebied:
- De naam van hoofdstuk 3 wordt gewijzigd in: Natuur en Leefomgeving,
- Titel 3.1. Klimaat wordt gewijzigd in: Natuur en landschap. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd,
- Toegevoegd als nieuwe regeling wordt Titel 3.5 Faunabeheer.

• Hoofdstuk 4 Mobiliteit, Economie, Ruimtelijke Ordening:
- De naam van hoofdstuk 4 wordt gewijzigd in: Ruimte en bereikbaarheid,
- Titel 4.2 Sociaal economisch beleid wordt gewijzigd in: Gelderse gebiedsontwikkeling. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd,
- Titel 4.4 Tijdelijke maatregelen ter stimulering van de economie, komt te vervallen,
- Titel 5.7 Collectief particulier opdrachtgeverschap, wordt omgenummerd naar Titel 4.4,
- Toegevoegd als nieuwe regeling wordt Titel 4.5: Impulsplan wonen.

• Hoofdstuk 5 Wonen, Sociaal, Cultuur, Jeugd:
- De naam van hoofdstuk 5 wordt gewijzigd in: Economie en samenleving,
- Titel 5.1 Cultuur, wijzigt inhoudelijk op een aantal punten,
- Titel 5.2 Cultuurhistorie wordt gewijzigd in: Erfgoed. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd,
- Titel 5.3 Sociaal en jeugd, wordt gewijzigd in: Sociaal. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd.
- Titel 5.4 Bibliotheekvernieuwing, wordt gewijzigd in: Jeugd. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd. Het is nog niet duidelijk, of het onderdeel Bibliotheekvernieuwing hiermee definitief komt te vervallen.
- Titel 5.5 Gemeenschappelijke voorzieningen en sociale cohesie wordt gewijzigd in: Leefbaarheid en voorzieningen. De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd.
- Titel 5.8 Opplussen woningen, wordt gewijzigd in: Economisch beleid De regeling wordt tevens inhoudelijk gewijzigd. Het is nog niet duidelijk, of het onderdeel Opplussen woningen hiermee definitief komt te vervallen,
- Toegevoegd als nieuwe regeling worden Titel 5.7: Topsectoren en innovatie, Titel 5.9: Land- en tuinbouw en Titel 5.10: Energietransitie en Energie- en milieutechnologie.

Terug naar overzicht