Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
23

Subsidieplafond voor 2013 regeling sanering verkeerslawaai bekendgemaakt

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2013 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai vastgesteld. Het bedraagt € 15.859.000,-.

Doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het verminderen van geluidshinder door verkeers- en spoorwegen. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:
* verkeersmaatregelen tegen verkeerslawaai;
* geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een spoorweg;
* afschermende maatregelen tegen wegverkeers- of spoorweglawaai;
* geluidwerende maatregelen aan woningen en andere geluidgevoelige gebouwen;
* maatregelen die strekken tot onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.

De regeling kent twee soorten subsidies, de ‘voorbereidingssubsidie’ en de ‘uitvoeringssubsidie’. Een voorbereidingssubsidie omvat de kosten voor de voorbereiding op en de begeleiding van de maatregelen die door de Minister kunnen worden vastgesteld alsmede de kosten van het toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoeringssubsidie financiert de daadwerkelijke realisatie.

Terug naar overzicht