Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
23

Oproep Europees Terugkeerfonds 2012 opengesteld

Op 20 november 2012 is de open oproep, voor het indienen van projectvoorstellen waarmee subsidie wordt aangevraagd uit het Europees Terugkeerfonds 2012, geopend.De oproep sluit op 3 januari 2013.

Op 29 november 2012 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zullen de opengestelde acties worden behandeld. Ook worden de aanvraag- en begrotingsformulieren toegelicht. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar postbus.etf@minbzk.nl.

Voor actie 2 ‘assisted voluntary return and (durable) reintegration’ zal er SVT subsidie beschikbaar zijn voor de cofinanciering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Het Europees Terugkeerfonds (ETF) is een initatief van de Europese Unie en is ingesteld voor de periode 2008-2013. Het ETF is een onderdeel van het programma Solidariteit en Beheer van Migratiestromen.
Het ETF ondersteunt projecten die:
• de organisatie rondom het terugkeerproces verbeteren;
• de samenwerking tussen lidstaten rondom het terugkeerproces versterken;
• een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen over terugkeer bevorderen.

Terug naar overzicht