Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
23

Financieringsinstrumenten MKB Flevoland: nieuwe TMI-regeling en nieuwe Kredietfaciliteit

Flevoland wil het innoverend vermogen van de Flevolandse ondernemers vergroten en de kenniseconomie in de provincie op de kaart zetten. Daarom is aan Provinciale Staten voorgesteld, in te stemmen met de nieuwe Technologische MKB Innovatie (TMI) regeling 2014-2020. Verder is het verzoek gedaan, een nieuwe kredietfaciliteit te creëren om het MKB in Flevoland te ondersteunen bij de startfase van innovatieve projecten, nadat de speur- en ontwikkelingsfaciliteiten zijn afgerond.

Door het gebruik van deze financieringsinstrumenten wordt het MKB in Flevoland gestimuleerd kennis en technologie samen te brengen en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren. Vooruitlopend op de nieuwe middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling worden Provinciale Staten gevraagd, voor de uitvoering van de financieringsinstrumenten in 2014 een bedrag van € 1,4 miljoen ter beschikking te stellen.

Terug naar overzicht