Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
23

Utrecht wijzigt subsidies natuur en landschap

Utrecht heeft de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SvNL) en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) gewijzigd. Voor de SvNL zijn aanvraagperioden en tarieven voor 2014 vastgesteld. De subsidieplafonds zijn gedeeltelijk in de vorm van met een laag, symbolisch bedrag van € 1 vastgesteld. Op die manier is het toch mogelijk, aanvragen in te dienen en in behandeling te nemen. Het bedrag van € 1 is van toepassing op de onderdelen Natuur- en landschapsbeheer en Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor de onderdelen Probleemgebiedensubsidie en Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer bedraagt het subsidieplafond voor 2014 € 0.

Aanvragen voor de onderdelen Natuur- en landschapsbeheer en Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2013 bij de Dienst Regelingen te Assen. Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad.  
 
Het subsidieplafond voor de SKNL voor 2013 wordt verhoogd tot € 600.000. Aanvragen voor subsidies gericht op investeringen en functieverandering, kunnen tot en met 30 oktober 2013 worden ingediend bij de Dienst Regelingen. Aanvragen voor programma van investeringen kunnen tot en met 30 oktober 2013 worden ingediend bij de provincie Utrecht, team NEL. 

Terug naar overzicht