Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
23

Oproep Europees Terugkeerfonds 2013 gepubliceerd

In de Staatscourant is de oproep voor Europees Terugkeerfonds (ETF) jaartranche 2013 gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 oktober tot en met 15 november 2013.

Voor de jaartranche 2013, die loopt van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2015, kunnen voor 3 acties aanvragen worden ingediend (inclusief budget):
• Actie 1: Assisted voluntary return and (durable) reintegration: € 2.500.000. Voor deze actie kan een gecombineerde aanvraag met SVT worden ingediend;
• Actie 2: Improving national return procedures and increasing cooperation between different actors: € 2.500.000;
• Actie 6: Development of programmes that offer innovative methods for providing innovatie incentive measures to increase the number of (voluntary) returnees: € 2.263.487,68

Een organisatie dient ten minste 50% van de subsidiabele kosten te financieren door een eigen bijdrage of een bijdrage van derden. De minimale subsidiable kosten van een project moeten € 200.000 bedragen.

Het ETF is een initatief van de Europese Unie en is ingesteld voor de periode 2008-2013. Het ETF is een onderdeel van het programma Solidariteit en Beheer van Migratiestromen en ondersteunt projecten die:
• de organisatie rondom het terugkeerproces verbeteren;
• de samenwerking tussen lidstaten rondom het terugkeerproces versterken;
• een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen over terugkeer bevorderen.

Terug naar overzicht