Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
23

Beoordeling projecten 1e tender TKI Wind op Zee op schema

De adviescommissie van TKI Wind op Zee heeft vorige week haar advies uitgebracht aan Agentschap NL over de ingediende voorstellen uit de eerste tender. De penvoerders worden naar verwachting eind augustus geïnformeerd over de uitslag. Sinds 3 juli kunnen projectvoorstellen voor de tweede tender worden ingediend. De sluitingsdatum van deze tender voor voorstellen gericht op experimentele ontwikkeling en demonstratie is 12 september 2013.
 
De regeling Wind op Zee projecten wil de ontwikkeling en demonstratie versnellen van nieuwe technieken om de benutting van windenergie op zee rendabel te maken. In 2012 is de eerste tender uitgevoerd. In 2013 worden twee tenders voor wind-op-zee-projecten opengesteld:
• 1e tender voor: fundamenteel onderzoek of industrieel onderzoek of een combinatie van deze vormen;
• 2e tender voor: experimentele ontwikkeling of een demonstratieproject of een combinatie van deze vormen.

De grens is niet altijd even duidelijk af te bakenen, het kan dat bij een 'fundamenteel en industrieel wind op zee-project' een klein gedeelte van de uren/kosten van het totale project wordt besteed aan experimentele ontwikkeling of een demonstratieproject. Het kan ook dat bij een 'experimenteel en demonstratie wind op zee-project' een klein gedeelte van de uren/kosten van het totale project wordt besteed aan fundamenteel/industrieel onderzoek. Dit deel mag dan niet meer bedragen dan 20% van de totale subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht