Nieuws

mei
23

KWF Kankerbestrijding - Call Klinisch Onderzoek bij Ouderen met Kanker ( 500.000)

Bij KWF Kankerbestrijding kunnen tot 1 oktober 2014 aanvragen worden ingediend voor de call Klinisch Onderzoek bij Ouderen met Kanker. Voor de call is een budget beschikbaar van 2,5 miljoen. Per project is maximaal 500.000 beschikbaar. Het project betreft wetenschappelijk klinisch onderzoek, waaronder ook nadrukkelijk klinisch epidemiologisch onderzoek, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor een betere behandeling.
Projecten moeten passen binnen één van de onderstaande onderzoekslijnen:

Gerandomiseerde klinische studie (RCT): hierin moet de nadruk liggen op het beter karakteriseren van de ouderen die deelnemen aan de studie, zodat de effectiviteit en toxiciteit voor ouderen of relevante subgroepen binnen de oudere populatie separaat te bepalen zijn;
Observationeel onderzoek (retrospectief en/of prospectief): om uitkomsten van de RCT’s te vertalen naar de dagelijkse praktijk met oudere kankerpatiënten.

Bovendien heeft het de voorkeur dat één van de onderstaande aspecten, die met name voor ouderen van belang zijn, behandeld worden.

Onderzoek naar beoordelingswijzen om de relatie tussen vitaliteit en comorbiditeit en effectiviteit van behandeling bij ouderen te bepalen;
Onderzoek naar uitkomstmaten die voor oudere patiënten in het bijzonder relevant zijn, zoals overleving met behoud van zelfstandigheid, kwaliteit van leven of patiëntervaringen tijdens de behandelfase.

Terug naar overzicht