Nieuws

mei
23

€ 6 miljoen voor groene en blauwe diensten in Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben Provinciale Staten verzocht, € 6 miljoen beschikbaar te stellen voor een nieuwe regeling groene en blauwe diensten, voor de periode 2014-2015. De huidige regeling is inmiddels afgelopen. In groene en blauwe diensten werd de afgelopen jaren al flink geďnvesteerd.

In de komende jaren moet sterker aangesloten worden op
het realiseren van het provinciale belang en op het prioriteren en robuuster maken van de meest waardevolle landschapselementen in de provincie. Tevens hebben nieuwe contractvormen, zoals groepscontracten, de voorkeur.
Voor de voortzetting van regeling in de jaren 2014-2015 hebben Gedeputeerde Staten een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn besproken in het bestuurlijk overleg 'Samen werkt beter'. Aan Provinciale Staten is voorgesteld, deze uitgangspunten op te nemen in het beleidskader Groene en Blauwe Diensten.

Terug naar overzicht