Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
23

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 geopend

Vanaf 23 mei 2013 is het voor alle bij Mediawijzer.net aangesloten organisaties weer mogelijk, subsidie aan te vragen vanuit de Stimuleringsregeling. Mediawijzer.net is het expertisecentrum voor mediawijsheid. Het is een initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin. Het doel van Mediawijzer.net is het bevorderen van mediawijsheid (competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving) bij alle burgers in Nederland.

Om mediawijsheid structureel in het Primair Onderwijs (PO) te beleggen, heeft Mediawijzer.net het PO Stappenplan opgesteld, een programma aan activiteiten met als doel mediawijsheid samen met de netwerkpartners eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. De Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 wil bijdragen aan de realisatie van dit stappenplan. Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

• Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het PO, te gebruiken door leerkrachten in de dagelijkse praktijk;
• Een leermiddelenbank mediawijsheid voor de PABO;
• Een leermiddelenbank voor leerkrachten.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 juli 2013. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar. De uitslag wordt bekendgemaakt op 13 september 2013. Er is één toewijzingsmoment in 2013, mochten niet alle onderwerpen een invulling krijgen dan wordt een tweede toewijzingsmoment georganiseerd.

Terug naar overzicht