Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
23

€ 300.000 subsidie voor amateurkunst in Overijssel

De provincie Overijssel heeft € 300.000 subsidie verstrekt aan in totaal vijftien culturele instellingen die de amateurkunst stimuleren. Het bedrag is afkomstig uit de regeling Cultuurparticipatie 2013. De sluitingsdatum hiervoor was 2 april 2013.

Met de Cultuurparticipatieregeling stimuleert de provincie Overijssel de amateurkunstsector, om deze inhoudelijk en organisatorisch toekomstbestendig te maken. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap en samenwerking. De subsidie is gericht op het ondersteunen van kwalitatieve en innovatieve projecten waar cultureel ondernemerschap een belangrijke rol speelt. Verder dient het project in Overijssel plaats te vinden om voor subsidie in aanmerking te komen en moet er sprake zijn van cofinanciering door anderen voor tenminste 35%.

Aanvragen kunnen worden ingediend in twee perioden per kalenderjaar. De tweede tender is geopend vanaf 1 november 2013 tot en met 1 februari 2014. Ook voor deze periode is een bedrag van € 300.000 beschikbaar.

Terug naar overzicht