Nieuws

apr
23

Overijssel verhoogt subsidiebudgetten voor agro&food-regelingen

De provincie Overijssel heeft extra budget beschikbaar gesteld voor een drietal subsidieregelingen voor de agro&food-sector.

Het gaat om de volgende regelingen en de bijbehorende verhogingen van de subsidieplafonds voor 2019:

  • Subsidieregeling kennisondersteuning Agro en Food Overijssel (USOVKAGFO): van € 200.000 naar € 600.000;
  • Subsidieregeling innovatie agro&food in Overijssel (USOVAGROFOOD): van € 800.000 naar € 1,7 miljoen;
  • Subsidieregeling stimulering innovaties gericht op verduurzaming agro&food-sector: van € 100.000 naar € 700.000.


Voor alle drie de regelingen geldt dat aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Terug naar overzicht