Nieuws

apr
23

Budget RVV Verduurzaming snel op, regeling na juni jaren dicht

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming (RVVV), wordt met ingang van 1 juli 2019 gesloten voor het indienen van aanvragen.

Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De minister ziet zich genoodzaakt tot (tijdelijke) sluiting van de regeling, omdat er inmiddels al zoveel aanvragen zijn ingediend dat het beschikbare budget ruim overvraagd wordt.

De RVV Verduurzaming staat sinds 1 februari 2019 open voor aanvragen door verhuurders die een energieverbetering van een huurwoning van ten minste drie labelstappen naar minimaal label B realiseren (een energie-index die gelijk of lager is dan 1,4). In aanmerking komen corporaties of verhuurders die verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen). De bijdrage oftewel de heffingsvermindering per woning is afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen en varieert van € 3000 tot € 10.000 per woning.

Voor 2019 is een budget van € 78 miljoen beschikbaar. Per 10 april 2019 is echter al voor € 94 miljoen aangevraagd. In de regeling is bepaald dat indien het budget voor een jaar is uitgeput, het aanvraagproces met ingang van de eerste dag van het volgende kwartaal dient te worden gesloten. Dit is momenteel dus het geval, aldus Ollongren. Het sluiten heeft overigens geen effect op de aanvragen die voor 1 juli 2019 zijn ingediend.

Vanaf 2022 geldt een jaarlijks beschikbaar budget van € 104 miljoen voor de regeling. In het Regeerakkoord is voor de eerste jaren van een lager bedrag uitgegaan. Tot en met 2021 (voor de eerste drie jaar samen) is er € 156 miljoen beschikbaar, waarvan dus € 78 miljoen in 2019 beschikbaar is om verplichtingen aan te gaan, € 78 miljoen in 2020 en € 0 in 2021. Gezien het huidige tempo van aanvragen zal het geld voor 2020 ook al per 1 juli 2019 zijn aangevraagd, zodat de regeling op zijn vroegst op 1 januari 2022 weer opengesteld kan worden voor nieuwe aanvragen, zo laat de minister weten.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/19/kamerbrief-over-heffingsvermindering-verduurzaming en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/succesvolle-regeling-rvv-verduurzaming-sluit-op-1-juli-2019

Terug naar overzicht