Nieuws

apr
23

Subsidie voor herbestemming en sloop Fryslân 2018 wordt opnieuw geopend voor aanvragen

Met de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie het herbestemmen van panden naar andere functies of het slopen van panden stimuleren, om zo de woon- en leefomgeving in dorp en stad te verbeteren. Aanvragen konden aanvankelijk tot eind 2018 worden ingediend. Het beschikbare subsidieplafond van € 2 miljoen is echter al bereikt. De regeling is tijdelijk gesloten, maar zal dit jaar opnieuw worden opengesteld voor aanvragen.

Dit maakt Fryslân bekend op haar website. Belangstellenden wordt geadviseerd nog niet te starten met het project, maar de nieuwe openstelling af te wachten. Eén van de voorwaarden in deze regeling is namelijk, dat er nog niet met de activiteiten mag zijn begonnen, voordat de aanvraag is ingediend. 

 

Op 9 april 2018 waren er 81 aanvragen ingediend en was er in totaal voor € 2.145.504 aangevraagd. Van het voorlopig gereserveerd subsidiebedrag van € 2 miljoen is € 195.000 ook daadwerkelijk uitgekeerd.

 

De subsidie kan worden aangevraagd voor drie typen activiteiten:

  • Herbestemming panden naar gebruiksfunctie Wonen: subsidie voor stimulering van projecten, die leiden tot de realisatie van nieuwe woningen;
  • Sloop woningen: subsidie voor stimulering van projecten, die toezien op de sloop van woningen;
  • Herbestemming en sloop panden met een andere gebruiksfunctie dan wonen, naar één of meer nieuwe gebruiksfuncties: subsidie voor stimulering van projecten.

Terug naar overzicht