Nieuws

apr
23

NWO publiceert ENW PPS Fonds

Bij NWO kunnen tot en met 3 juli 2018 aanvragen worden ingediend voor een bijdrage uit het ENW PPS Fonds, dat de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven wil bevorderen. Het fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps die in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2019 van de Topsectoren Chemie, Energie, HTSM en ICT uitgewerkt zijn. De toetsing op passendheid wordt uitgevoerd door de betreffende TKI's. In totaal is € 8,6 miljoen beschikbaar.

NWO draagt bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 (KIC), onder meer door middel van publiek-private samenwerkingsprogramma’s. Het ENW PPS fonds is onderdeel van die bijdrage. Het fonds biedt voor de topsectoren Chemie, Energie, HTSM en ICT mogelijkheden voor samenwerking met één of meerdere (grotere) bedrijven, met het MKB, met meerdere kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen. In overleg met de topsectoren is voor dit KIC gekozen om een deel van het budget van het PPS-fonds te reserveren voor bottom-up publiek-privaat onderzoek. 

 

Het totaal budget wordt als volgt verdeeld over de topsectoren: voor Chemie incl. BBE € 4.800.000, voor HTSM € 1.900.000, voor Energie € 1.100.000 en voor ICT € 850.000.

 

Er zijn vijf projectvormen binnen het fonds. Dit zijn:

  • Industrial Partnership Programme (IPP): hierin gaat het om samenwerking tussen van één of meer ondernemers en één of meer kennisinstellingen. Projecten worden voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% in cash door het bedrijfsleven (excl. PPS toeslag). De minimale projectgrootte is € 1 miljoen;
  • Chemical Industrial Partnership Programme (CHIPP): hierbij gaat het om samenwerking tussen ten minste één bedrijf en minstens twee kennisinstellingen, Projecten worden voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% in cash door het bedrijfsleven. Voor het MKB is de minimale projectgrootte € 160.000. Voor andere ondernemingen is de minimale projectgrootte € 1,5 miljoen. De maximale projectgrootte is € 2 miljoen;
  • Technology Area (TA): gericht op het vormen van consortia van minstens twee ondernemingen en minstens twee kennisinstellingen. NWO betaalt 70% van de projectkosten en de deelnemende bedrijven betalen gezamenlijk 30%. De projectgrootte ligt tussen de € 750.000 en € 1,5 miljoen;
  • Launchpad for Future Technology (LIFT): hierbij gaat het om samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Een LIFT-project wordt meestal in twee fases uitgevoerd en gefinancierd, maar het hele project wordt in één keer aangevraagd. De totale projectgrootte ligt tussen € 150.000 en € 300.000, waarvan 25% door het gezamenlijke bedrijfsleven betaald wordt en 75% door NWO. In fase 1 bedraagt de projectgrootte minimaal € 35.000 en maximaal € 70.000 (16% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 84% NWO-bijdrage). In fase 2 bedraagt de projectgrootte minimaal € 115.000 en maximaal € 230.000 (28% gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 72% NWO-bijdrage);
  • Kennis Innovatie Mapping (KIEM): een project van een mkb-bedrijf samen met één of meer kennisinstellingen. In een KIEM-project combineren een MKB en een universiteit, of een MKB en een samenwerkingsverband van een universiteit en een HBO-instelling de praktijkervaring van het MKB met de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen om een fundamenteel probleem op te lossen of om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Een KIEM-subsidie kan ook worden gebruikt voor initiatieven van en met startups. Het deelnemende MKB is gevestigd in Nederland en betaalt 20% van de projectkosten, NWO 80%. De projectgrootte bedraagt minimaal € 20.000, opgebouwd uit € 4.000 cash MBK-bijdrage plus € 16.000 NWO-bijdrage, en maximaal € 50.000 met € 10.000 bedrijfsbijdrage en € 40.000 uit het fonds.

Terug naar overzicht