Nieuws

apr
23

Tussenstand landelijke doelstelling Windenergie op Land

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de monitor Wind op Land uit. Uit de tweede monitor Wind op Land blijkt, dat in december 2014 in Nederland 2.525 megawatt aan ge´nstalleerd vermogen windenergie staat opgesteld. Dit is ruim 42% van de landelijke doelstelling van 6.000 megawatt die windenergie op land in 2020 volgens het Energieakkoord aan energie moet opleveren.

Voor in totaal bijna 3.500 megawatt zijn windenergieprojecten in ontwikkeling, blijkt verder uit de monitor. Ongeveer een kwart daarvan (865 megawatt) bevindt zich in de bouwfase. Het gaat om projecten waarvoor een SDE-beschikking is aangevraagd (en al kan zijn afgegeven). Een ander kwart (825 megawatt) is nog in procedure. De overige 54 % van deze projecten bevindt zich in het voortraject.
Klik hier voor inzage in de bestuurlijke samenvatting van de monitor.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

De SDE+ wordt vanaf 2012 gefinancierd vanuit een opslag op de energierekening en mogelijk voor een deel een kolen- en gasbelasting. Hiermee komt er een directe link tussen het gebruik van energie en de investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening. Eén van de categorieën die in aanmerking komt voor subsidie is Windenergie op land.

Terug naar overzicht