Nieuws

apr
23

Drenthe wijzigt regeling en subsidieplafonds natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de Regelingswijziging Subsidiestelstel natuur- en landschap 2015 bekendgemaakt. Daarnaast is in het kader van natuur- en landschapsbeheer het subsidieplafond monitoringsvergoeding voor Staatsbosbeheer gewijzigd. Ten slotte is het Natuurbeheerplan 2016 vastgesteld. Hiermee geeft de provincie aan, waar zij welke vorm(en) van natuurbeheer het komende jaar zullen subsidiŽren. Het subsidieplafond voor 2015 voor monitoringsvergoeding ten behoeve van Staatsbosbeheer wordt verhoogd van het symbolische bedrag € 1 naar € 302.000.  

Het Natuurbeheerplan Drenthe 2016 geeft inhoud aan de ontwikkelingen van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Een andere belangrijke ontwikkeling voor natuur is aanpassing van de Ambitiekaart.
Op het ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe 2016 zijn veertig zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot tekstuele aanpassingen van het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016, en tot kleine aanpassingen van de kaarten (Beheertypenkaart en Ambitiekaart). Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan bij de rechtbank Noord Nederland in Assen.

Terug naar overzicht