Nieuws

apr
23

5 miljoen voor Transitiefaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Tot en met 30 juni 2015 geldt voor de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de Transitiefaciliteit een subsidieplafond van 5 miljoen. De Transitiefaciliteit (TF) richt zich op de transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. De faciliteit biedt in de eerste plaats ondersteuning aan projecten die zijn gericht op kennisoverdracht en -uitwisseling, capaciteitsversterking en human resources development. Een groot deel van het budget (80%) is bestemd voor projecten die vallen binnen de prioriteitssectoren die per transitieland zijn vastgesteld:

• voor Colombia zijn de prioritaire sectoren: agro, inclusief biobased economy, klimaat-adaptatie en groene technologie, water, gezondheid; logistiek, energie;

• voor Vietnam: agro; water, energie, maritieme industrie, logistiek, financiën;

• voor Zuid-Afrika: water, transport en logistiek, duurzame energie, agro.

De subsidieregeling vervalt met ingang van 1 juli 2015.

Terug naar overzicht