Nieuws

apr
23

Zeeland voert steekproef uit over ontvangen subsidies van minder dan 10.000

In Zeeland zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de zogenaamde 'arrangement 1 subsidies'. Dit zijn kleine subsidies, van € 10.000 of minder. Voor deze subsidies is het niet altijd verplicht, een prestatieverantwoording in te dienen, om het gevraagde budget van de provincie te ontvangen. De provincie gaat steekproefsgewijs bepalen, of de subsidie wel of niet moet worden verantwoord.

De steekproef heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 28 februari 2014. In totaal zullen elf subsidieontvangers van de provincie een verzoek krijgen, om een prestatieverantwoording van de verkregen subsidie in te dienen.

Terug naar overzicht