Nieuws

apr
23

TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen opent call 2015

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de call 2015 opengesteld voor Fundamenteel onderzoek, Industrieel onderzoek en valorisatie via Experimentele ontwikkeling. Het bedrijfsleven, regionale overheden en andere partners, worden opgeroepen om samen met erkende onderzoeksorganisaties nieuwe voorstellen in te dienen voor Publiek-Private-Samenwerkingsverbanden (PPS). In de call wordt nadrukkelijk gevraagd om voorstellen die inspelen op witte vlekken in de huidige Kennis & Innovatie portfolio van projecten en die een verbreding realiseren richting Fundamenteel onderzoek, Industrieel onderzoek en/of valorisatie via Experimentele ontwikkeling. Op die manier wil Topsector T&U een meer integrale programmering realiseren. 

Er is in 2015 in totaal € 17 miljoen beschikbaar voor Integraal programmeren in de vorm van capaciteit (bij DLO en TNO) en budget dat ingezet kan worden bij alle erkende publieke en private onderzoekorganisaties. Voor alle Publiek-Private Samenwerking (PPS) wordt een private bijdrage gevraagd, de omvang daarvan hangt af van het type onderzoek.

Deadlines zijn als volgt:
• Voor alle projecten, met uitzondering voor Meer met Minder - 1.1 Plantenveredeling en zaadtechnologie, moeten per 16 juni 2014 de projectideeën zijn ingediend;
• Voor EU cofinancieringprojecten wordt gevraagd om een samenvatting aan te leveren, zodat deze projecten in beeld zijn bij de invulling van de portfolio Kennis & Innovatie. Hiervoor is de deadline 15 september 2014.

Terug naar overzicht