Nieuws

apr
23

Subsidieprogramma Verankering van internationalisering op scholen vertraagd

In februari 2014 maakte het Europees Platform bekend, nog dit jaar te zullen starten met een nieuw nationaal subsidieprogramma: Verankering van internationalisering op scholen (Vios), als opvolger van de regeling Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking (Bios).
Destijds werd de verwachting uitgesproken, dat er vanaf 15 april 2014 aanvragen konden worden ingediend.

Deze datum is helaas niet gehaald. Het geheel vergt nog enkele aanpassingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft er naar, de nieuwe regeling medio mei 2014 officieel in de Staatscourant te publiceren.

De Vios-regeling bestaat uit de onderdelen leerlingenmobiliteit, lerarenmobiliteit, stages, curriculumontwikkeling en nieuwe initiatieven.

Terug naar overzicht