Nieuws

apr
23

Regeling regionaal investeringsfonds mbo gepubliceerd

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, in overeenstemming met minister Kamp van Economische zaken, de Regeling regionaal investeringsfonds mbo gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden van onderwijsorganisaties met publiek-private instellingen, met als doel de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Indien hierbij behoefte is aan een doelmatiger organisatie van het opleidingenaanbod, kan hiervoor aanvullend subsidie worden verstrekt.


Voor deze regeling is in totaal € 100 miljoen subsidie beschikbaar, voor de periode 2014-2017. Voor 2014 is maximaal € 24 miljoen beschikbaar.

Samenwerkingsverbanden, die belangstelling hebben, aan de regeling deel te nemen, kunnen zich registreren bij het team Maatwerk Uitvoering Onderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 mei tot en met 7 juni 2014. In de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 kunnen de aanvragen worden ingediend van 1 tot en met 31 januari van het betreffende kalenderjaar.

Terug naar overzicht