Nieuws

apr
23

Drenthe: dit jaar extra investering van 3,7 miljoen in werk en leefbaarheid

De provincie Drenthe kondigt in haar Voorjaarsnota aan, dat zij in 2014 voor een bedrag van € 3,7 miljoen extra investeert in werkgelegenheid en leefbaarheid. Bovendien worden reeds geplande investeringen versneld uitgevoerd. Werk en leefbaarheid zijn de belangrijkste speerpunten van het provinciaal beleid.

Drenthe trekt € 2,7 miljoen extra uit voor projecten om ontwikkelingen in buurten en wijken te stimuleren, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte, een energiezuinige woningvoorraad, het opvangen van de krimpproblematiek, veiligheid en mobiliteit centraal staan. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de stads- en dorpsvernieuwing, in samenwerking met gemeenten en woningbouwcorporaties. € 400.000 wordt gereserveerd voor een duurzame krimpregeling, ten behoeve van de leefbaarheid in dorpen. Dit wordt gefinancierd uit het fonds vitaal platteland.

Om de werkgelegenheid te bevorderen, wil de provincie verder investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven in Drenthe en in innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf. Samen met gemeenten en bedrijfsleven wil zij komen we tot een Drents Industrieplan, gericht op de kansrijke sectoren chemie, energie, agribusiness en sensortechnologie. Door het financieren van initiatieven in de markt, werkt de provincie aan verduurzaming van de energieproductie in Drenthe. De provincie blijft op zoek naar nieuwe Green Deals met bedrijven, om innovatie en werkgelegenheid in de duurzame energiesector te stimuleren.

Bovendien trekt de provincie € 1 miljoen uit voor (het onderhoud van) fietspaden en komt er € 500.000 beschikbaar voor sport- en cultuurevenementen.

Terug naar overzicht