Nieuws

mrt
23

Stand van zaken hernieuwbare energieprojecten per 22 maart 2018

RVO heeft een budgetoverzicht gepubliceerd met de stand van zaken per 22 maart 2018 voor de subsidieregeling Hernieuwbare energieprojecten, onderdeel van de Topsector Energieregelingen (TSE). Er is op dit moment geen budget meer beschikbaar. Het totaal beschikbare budget bedroeg € 50.000.000. Er is voor € 21.888.575 aan subsidie verleend. Het totaalbedrag van subsidieaanvragen die in behandeling zijn, is € 22.112.518.

De ervaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is, dat lang niet alle in behandeling zijnde aanvragen ook daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoen en daardoor ook niet allemaal gehonoreerd zullen worden. Geadviseerd wordt daarom, de projectideeën vooraf te laten toetsen. Op de website van de Topsector Energie is een overzicht beschikbaar van projecten, die de afgelopen jaren al ondersteuning hebben ontvangen.

Terug naar overzicht