Nieuws

mrt
23

Overijssel publiceert MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Oost Nederland 2018

De provincie Overijssel heeft een herziening gepubliceerd van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Oost Nederland 2018 (paragraaf 6.7). MKB ondernemers kunnen in 2018 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject en voor R&D samenwerkingsprojecten. Het instrument Innovatie-adviesprojecten wordt in 2018 niet opengesteld.

Een haalbaarheidsprojecten moet passen binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen in ten minste één van de volgende sectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen en ICT;
  • Agro en Food;
  • Life Science and Health;
  • Chemie, Energie en Biobased Economy;
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Uw project kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie, of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Een MIT-haalbaarheidproject kan worden ingediend van 17 april 9:00 uur tot en met 6 september 2018. Er een budget beschikbaar van € 806.400 voor deze openstelling. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999.

 

Aanvragen voor de tender MIT R&D samenwerking kunnen worden ingediend van 2 juli tot en met 6 september 2018. Uw project past binnen minstens één van de MKB-innovatiestimuleringsplannen van de hierboven genoemde topsectoren, al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunde sector. Het budget voor deze tender bedraagt € 1.881.6000. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum subsidie van € 50.000 en een maximum subsidie van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Aan het samenwerkingsverband nemen ten minste twee MKB-ondernemers mee. Hierbij geldt dat een deelnemende MKB-onderneming niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het MIT-R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening mag nemen.

Terug naar overzicht