Nieuws

mrt
23

KWF Kankerbestrijding - Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 2016 ( 2.000.000)

Bij KWF Kankerbestrijding kunnen tot en met 6 juli 2015 aanvragen worden ingediend voor de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO). Deze prijs biedt aan toponderzoekers de mogelijkheid een coherent onderzoeksprogramma te ontwikkelen zonder de beperkingen van de huidige projectsubsidies. Op die manier kan de keten van fundamenteel naar translationeel en toegepast onderzoek beter verlopen. En prijs is beschikbaar met een omvang van maximaal 2 miljoen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan de KWO-prijs worden aangevraagd op het gehele gebied van kankeronderzoek (fundamenteel, psychosociaal, translationeel en toegepast onderzoek). De prijs is gekoppeld aan de aanvrager. Met de prijs kunnen zowel personele als materiële kosten worden gefinancierd inclusief de kosten voor de bereiding van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast kan een deel van de prijs worden gebruikt voor de aanschaf van apparatuur (maximaal 10% van het totale budget) voor zover deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het programma.

Overigens is dit de laatste mogelijkheid om een Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs in de huidige vorm aan te vragen.

Terug naar overzicht