Nieuws

feb
23

Ruim € 17,5 miljoen voor mobiliteit in Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een subsidieplafond vastgesteld van € 17,9 miljoen voor projecten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat het project of het subsidieprogramma is aangemeld bij de provincie voor het Uitvoeringsprogramma. De subsidie bedraagt maximaal 75% van het eigen aandeel in de subsidiabele kosten, tot ten hoogste het bedrag dat als zodanig is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma en maximaal 15% van de subsidiabele kosten, voor zover het kosten betreft voor voorbereiding, administratie en toezicht. Aanvragen kunnen worden ingediend door Overijsselse gemeenten. 

 

 

Terug naar overzicht