Nieuws

feb
23

Flevoland stelt meer dan € 2 miljoen subsidie beschikbaar voor een betere verkavelingsstructuur

Van 5 maart tot en met 11 mei 2018 kunnen landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties en waterschappen in Flevoland subsidie aanvragen voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van de regionale landbouw. Hiervoor is een subsidieplafond beschikbaar van € 2.060.000. Per hectare kavelverbetering is de bijdrage maximaal € 1.250. Voor belangstellenden wordt op 15 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd.

De subsidie is 40% of 100% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de gemaakte kosten. De regeling 'Investeren in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' is één van de maatregelen uit POP3, het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020. Toekenning van de subsidie vindt plaats volgens het tenderprincipe, waarbij de inzendingen worden beoordeeld op basis van een aantal vastgestelde criteria. Projecten die op deze criteria het beste scoren, komen als eerste voor een subsidie in aanmerking. Het openstellingsbesluit wordt binnenkort in het Provinciaal blad gepubliceerd.

 

Op de informatiebijeenkomst van 15 maart 2018 zal de openstelling nader worden toegelicht. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via e-mail. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Locatie is het provinciehuis.

Terug naar overzicht