Nieuws

feb
23

Subsidieplafond voor Mensenrechtenfonds Kleine activiteiten 2015-2016 verhoogd

Eind 2015 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken besloten om voor de periode 2015-2016 € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor subsidiëring van 'kleine' activiteiten ter bevordering van de naleving van mensenrechten. Gelet op het grote aantal kwalitatief goede voorstellen dat tot nu toe is binnengekomen, heeft de minister besloten extra middelen vrij te maken voor dit Mensenrechtenfonds Kleine activiteiten. Het subsidieplafond wordt met € 3 miljoen verhoogd tot € 4,5 miljoen. Dit bedrag is ook bestemd voor al ingediende voorstellen die op grond van de beleidsregels in aanmerking komen voor subsidie. De verwachting is dat de extra ter beschikking komende middelen voor een aanmerkelijk deel voor deze voorstellen zullen worden ingezet. 
 
Het Mensenrechtenfonds 2014-2017 (MRF 2014–2017) richt zich op de financiering van activiteiten op het gebied van mensenrechten ter ondersteuning van de prioriteiten uit de mensenrechtenbrief 'Respect en recht voor ieder mens' en zodoende op de doelstellingen van het Nederlands buitenlands beleid. Nederland zet zich specifiek in op de volgende hoofdthema's:

Bescherming en ondersteuning van mensenrechtenverdedigers; 
Gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s biseksuelen en transgenders (LHBT); 
Gelijke rechten voor vrouwen.

Kleine activiteiten betreffen subsidieaanvragen van ten minste € 75.000 en maximaal € 499.000.

Terug naar overzicht