Nieuws

jan
23

Transportindicatie SDE+ voorjaar 2020 vanaf 17 februari aan te vragen

Vanaf 17 februari 2020 is het mogelijk een transportindicatie aan te vragen voor de voorjaarsronde 2020 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Een transportindicatie uit 2019 volstaat niet, omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen. Voor het indienen van een aanvraag in de SDE+-voorjaarsronde 2020 moet de transportindicatie daarom in 2020 afgegeven zijn door de betreffende netbeheerder, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een transportindicatie is sinds de najaarsronde van 2019 een verplichte bijlage bij een SDE+-aanvraag. Uit de indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor men de subsidie aanvraagt. Hierdoor wordt voorkomen dat er nog langer SDE+-subsidiebeschikkingen worden afgegeven aan projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze door gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk niet binnen de geldende termijnen gerealiseerd kunnen worden.

De SDE+-voorjaarsronde 2020
De onlangs aangekondigde SDE+-voorjaarsronde 2020 – de laatste openstelling van de regeling – loopt van 17 maart (9.00 uur) tot en met 2 april 2020 (17.00 uur) en heeft een budget van € 2 miljard. De ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 wordt meer informatie over de opvolgende SDE++-regeling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

Een paar weken voorafgaand aan de openstelling van de SDE+-voorjaarsronde 2020 kan men overigens een aanvraag alvast in concept klaarzetten in het eLoket, aldus RVO.

Zie voor meer informatie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Terug naar overzicht