Nieuws

jan
23

NWO-call met India op het gebied van klimaatslimme landbouw

NWO, via het Merian Fund, en het Indiase Department of Biotechnology (DBT) hebben een gezamenlijke oproep gelanceerd op het gebied van klimaatslimme landbouw (Climate Smart Agriculture).

Dit onderwerp is volgens beide organisaties van groot belang voor zowel India als Nederland om op een duurzame manier voldoende gezond voedsel te kunnen produceren, voor een groeiende bevolking en in een veranderend klimaat.

De oproep is gericht op het ondersteunen van interdisciplinair onderzoek en innovatieve benaderingen om toepassingsgerichte oplossingen te ontwikkelen voor adaptatie van de landbouw aan incrementele klimaatverandering en/of verhoogde klimatologische variabiliteit. De oplossingen moeten gericht zijn op het maken van afwegingen om de synergie tussen economische ontwikkeling en sociale behoeften te versterken en tegelijkertijd het milieu te beschermen. De volgende onderzoeksgebieden zijn hierbij van groot belang:

  • genetica en plantenveredeling om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten;
  • ziekten en plagen die verband houden met het klimaat en aanzienlijke risico's vormen;
  • adaptief beheer van water- en bodembronnen.


Onderzoeksvoorstellen moeten ten minste twee van de bovenstaande onderzoeksgebieden adresseren. Voorstellen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit een Nederlandse onderzoeker, een Indiase onderzoeker én een maatschappelijke partner (bijvoorbeeld een lokale overheid, een ngo of een partner uit het bedrijfsleven).

De maximumbijdrage van NWO bedraagt € 700.000 per voorstel. De maximumbijdrage van DBT bedraagt eveneens € 700.000 per voorstel. In totaal is € 2,8 miljoen te verdelen.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 7 april 2020. Voorstellen moeten worden ingediend bij zowel NWO als DBT, respectievelijk door de Nederlandse en Indiase hoofdaanvrager.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/call-met-india-op-het-gebied-van-climate-smart-agriculture.html en https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture.html

Over het Merian Fund
Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad in het Merian Fund is internationaal onderzoek ter bevordering van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wereldwijd.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). NWO WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen in het kader van het Merian Fund.

Terug naar overzicht