Nieuws

jan
23

Zeeland stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor opruimen van drugsafval

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de subsidieregeling opruiming drugsafval opnieuw open te stellen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 30 juni 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 10.222. De regeling is bedoeld voor gemeenten en grondeigenaren.

Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvrager mede verantwoordelijk kan worden geacht voor de productie of het achterlaten van het drugsafval waarop de aanvraag is gericht. De aanvragen moeten bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend, die deze namens de provincie Zeeland zal toetsen. Het openstellingsbesluit en subsidieplafond worden binnenkort officieel gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht