Nieuws

jan
23

Vooraankondiging call Open module NCO in het primair en voortgezet onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) meldt, dat begin februari de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een call zal openstellen voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor fundamenteel en beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de call voor open modules wil de programmacommissie de NCO-database verrijken.

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor onderwerpen en vraagstukken die passen binnen het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019. Er wordt een budget gesteld van € 600.000, waarmee één voorstel wordt gehonoreerd. De maximale looptijd van het onderzoek is vier jaar. 

 

Vrijdag 16 maart 2018 wordt voor geïnteresseerden tussen 10.00 en 13.00 een informatiebijeenkomst georganiseerd in Utrecht. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 maart 2018 via info@nationaalcohortonderzoek.nl. Meer informatie volgt uiterlijk begin februari op de websites van het NRO en het NCO.

Terug naar overzicht