Nieuws

jan
23

Nieuwe ronde NRO Programme for International Student Assessment

Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen tot en met 20 februari 2018 intentieverklaringen worden ingediend voor het uitvoeren van het Nederlandse deel van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2021. Doel van dit grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek is na te gaan hoe jongeren in de verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan.

PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde. Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan 

(onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De ronde valt onder verantwoordelijkheid van de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).


Er is een budget beschikbaar van € 1.550.000, waarmee één aanvraag gehonoreerd kan worden. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.

 

De deadline van een uitgewerkte aanvraag is € 13 maart 2018.

Terug naar overzicht