Nieuws

jan
23

BNG Cultuurfonds maakt nieuwe deadline bekend

Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur, die door anderen worden georganiseerd. Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Het bestuur komt eenmaal per kwartaal bijeen om de ingediende voorstellen te beoordelen. Aanvragen voor de juni-vergadering kunnen tot en met 13 april 2018 worden ingediend. De bijdrage per project ligt varieert van € 2.500 tot € 15.000.

De ingediende aanvragen worden aan de hand van drie hoofdcriteria: regionale zichtbaarheid en betrokkenheid, kwaliteit en onderscheidend / vernieuwend karakter. Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.

Terug naar overzicht