Nieuws

jan
23

Subsidie uitvoering LEADER projecten Limburg geopend: advies om nog niet aan te vragen

Van 23 januari tot en met 29 december 2017 kunnen in Limburg weer aanvragen worden ingediend voor de uitvoering van LEADER projecten in het kader van de subsidie voor plattelandsontwikkeling POP3. Deze regeling wordt binnenkort gewijzigd: de subsidiehoogte ten aanzien van de totale subsidiabele projectkosten wordt aangepast. Belangstellenden wordt geadviseerd, met het indienen van aanvragen te wachten, tot deze wijziging bekendgemaakt is. De wijziging zal officieel in het Provinciaal blad van Limburg worden gepubliceerd. Details zijn nog niet bekend. 
 
LEADER wil een bijdrage leveren aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. In dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor: 

Dynamisering Lokale Aktiegroep (LAG): lopende kosten, promotie en voorlichting;
Uitvoering van LEADER projecten: concrete acties, die passen binnen de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS).

Terug naar overzicht