Nieuws

jan
23

Mondriaan Fonds publiceert Experimenteerreglement kunstenaarshonorarium

Het Mondriaan Fonds heeft het eerder aangekondigde Experimenteerreglement kunstenaarshonorarium gepubliceerd. De regeling is bestemd voor Nederlandse kunstinstellingen: publiekstoegankelijke organisaties, die hedendaagse kunst tentoonstellen en het presenteren van beeldende kunst en / of erfgoed zonder verkoopdoel als kernactiviteit hebben en die een expositie hebben van een kunstenaar uit binnen- of buitenland.
Voor dit reglement is maximaal € 600.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Organisaties, die voor ten minste 50% betalen komen in aanmerking voor een extra financiële stimulans.
Bijdragen van minder dan € 100 worden niet verstrekt.

Terug naar overzicht