Nieuws

jan
23

Tweede tranche Brabants sectorplan Zorg en Welzijn start 1 februari

In Noord-Brabant is in totaal 10 miljoen beschikbaar binnen het regionale sectorplan Zorg en Welzijn. Bij de verdeling van deze middelen voor arbeidsmarktmaatregelen wordt een eerste en tweede termijn gehanteerd. In de eerste termijn, die in de afgelopen maanden is uitgevoerd, hebben 86 zorgorganisaties een verzoek om subsidie ingediend. In totaal hebben deze organisaties voor een bedrag van 7 miljoen aan maatregelen aangevraagd. De inschrijving voor de tweede termijn opent 1 februari a.s.
De € 7 miljoen aan maatregelen, waarvoor in de eerste tranche is aangevraagd, voldoen aan de eisen die de regeling sectorplannen stelt en kunnen binnen de looptijd van het sectorplan worden uitgevoerd. Binnen dit bedrag van € 7 miljoen zit een bedrag van € 2,5 miljoen dat door organisaties teveel is aangevraagd, in samenhang met het maximum van € 100 per FTE dat vooraf is vastgesteld. Derhalve is op dit moment € 4,5 miljoen toegekend. Organisaties die meer hebben ingediend kunnen de nog niet toegekende maatregelen meenemen in de tweede termijn waarbinnen meer maatwerk mogelijk is.

Om met de sectorplannen gericht maatwerk te kunnen bieden, bestaat de tweede termijn uit drie onderdelen, namelijk 'Regionaal Maatwerk', 'Inhoudelijk Maatwerk' en 'Vrije inschrijving'. Zie hier voor uitgebreide informatie over deze onderdelen en aanvraagprocedures.

Terug naar overzicht