Nieuws

jan
23

Subsidieregeling brede weersverzekering gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft de Regeling SubsidiŽring brede weersverzekering gepubliceerd. Hiermee is het voor landbouwers mogelijk, specifieke steun aan te vragen voor economische verliezen, die worden veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, vergelijkbaar met een natuurramp of weersomstandigheden als regenval, droogte en storm. Het bedrag wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage in de verzekeringspremie.

Het subsidieplafond voor 2015 bedraagt € 9 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van een verzamelaanvraag. Verzamelaanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 15 mei 2015.

Om goedkeuring voor een verzekering te kunnen krijgen moet de aanvrager de verzekeringsvoorwaarden aan de minister ter beoordeling voorleggen. Deze initiële aanvraag moet voor 1 februari zijn ingediend. Een goedkeuring is geldig voor 1 jaar.

Tot en met 31 december 2014 werd de brede weersverzekering nog op grond van de Regeling GLB Inkomenssteun 2006 gefinancierd. Met ingang van 1 januari 2015 geschiedt dat vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van Nederland voor de periode 2013-2020. Het POP3 van Nederland moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in maart 2015. De subsidie op basis van deze regeling wordt daarom verstrekt onder voorbehoud van deze goedkeuring.

Terug naar overzicht