Nieuws

jan
23

Startsein voor EFRO-programma Kansen voor West II

In aanwezigheid van bestuurders uit Landsdeel West heeft Elvira Sweet, gedeputeerde in de provincie Noord-Holland, het startsein gegeven voor Kansen voor West II. Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In deze nieuwe periode stelt de Europese Unie € 190 miljoen beschikbaar. De middelen zijn vooral bedoeld voor projecten die de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de vier betrokken provincies en de vier grote steden versterken. De focus ligt daarbij op het MKB. Het programma is er verder op gericht om het aandeel van koolstofarme hernieuwbare energiebronnen te vergroten en de jeugdwerkgelegenheid in de grote steden te stimuleren.

Voorafgaand aan de startbijeenkomst werden stakeholders uit Noord-Holland geïnformeerd over de mogelijkheden die het nieuwe programma zal bieden. In de komende maanden volgen ook informatiebijeenkomsten voor stakeholders in de Zuidvleugel, Utrecht en Flevoland. In de loop van het voorjaar kunnen subsidieaanvragers hun aanvragen met projectvoorstellen indienen.

Terug naar overzicht