Nieuws

jan
23

Reisbeurzen - Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek 2015 ( 5.000)

Tot en met 15 februari 2015 kunnen bij het Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek aanvragen worden ingediend voor reisbeurzen.Het fonds biedt steun aan afgestudeerde, in principe Nederlandse vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren.

Er zijn twee soorten beurzen beschikbaar, namelijk A-beurzen voor een langdurig verblijf in het buitenland, en B-beurzen voor een kort verblijf in het buitenland. De maximale bijdrage is € 5.000.

Het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds werd ruim tachtig jaar geleden opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur. De initiatiefnemers wilden met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Er werd vooral werd steun geboden in de vorm van een reisbeurs voor onderzoek in het buitenland. De eerste reisbeurs werd in 1928 uitgekeerd aan de biologe Ella Kopenberg. Ze ontving een bedrag van ƒ 100 om in Parijs een vergelijkend onderzoek te doen naar fossielen uit Timor.

Terug naar overzicht