Nieuws

jan
23

Provincie stelt 1,4 miljoen extra beschikbaar voor Nationaal Landschap in Zuid-Limburg

Limburg stelt 1,4 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Met het budget wordt voor circa 50 hectare aan nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals boomgaarden, heggen, graften, holle wegen en poelen. Tevens zullen ten minste 20 cultuurhistorische elementen worden opgeknapt.

Inrichting en onderhoud van nationale landschappen zijn sinds 2010 de verantwoordelijkheid van de provincie. In Limburg werd in 2013 een Plan van Aanpak opgesteld om het National Landschap in Zuid-Limburg te verfraaien en te verbeteren. Overleg met boeren, burgers, ondernemers en lokale (vrijwilligers)groepen vormt een integraal onderdeel van het plan. Boeren krijgen een betere, langjarige vergoeding voor landschapsaanleg en -beheer. Door het creëren van een Streekfonds wordt het voor boeren en burgers makkelijker om te investeren in het landschap op eigen grondgebied. En er wordt grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland gezocht.


De kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak in 2015 worden geraamd op € 2,8 miljoen. Hiervan is de helft afkomstig uit lopende afspraken en projecten die door gemeenten worden uitgevoerd. De resterende € 1,4 miljoen wil de provincie putten uit de begroting voor Natuur en Landschap.


Op 11 februari wordt er voor bewoners een avond georganiseerd, waarin wensen, ideeën en initiatieven in het Nationaal Landschap kenbaar worden gemaakt. Met deze ideeën wordt een plan gemaakt voor lokale projecten binnen het zogenoemde Europese LEADER programma, waarvoor ook Europese subsidie beschikbaar is. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum De Borenburg in Voerendaal.

Terug naar overzicht