Nieuws

jan
23

Mondriaan Fonds selecteert 125 galeries voor regeling KunstKoop

Tot en met 10 oktober 2014 konden galeries bij het Mondriaan Fonds een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoopregeling 2015-2016. Het fonds heeft inmiddels 125 galeries geselecteerd voor deelname aan de regeling. Bij deze galeries kunnen particulieren de komende twee jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen. De rente wordt vergoed door het fonds.

Met KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere kunstmarkt versterken en de verkoop van hoogwaardige hedendaagse beeldende kunst stimuleren. Sinds 1997 maakten meer dan 46.000 kopers gebruik van deze regeling en kochten voor ruim € 145 miljoen aan kunstwerken. Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de KunstKoop.

Een adviescommissie heeft, op basis van de kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma en de professionaliteit van de galerie, een selectie gemaakt van de ingediende voorstellen voor de ronde 2015-2016. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de pluriformiteit van het kunstaanbod en met een regionale spreiding van de galeries. Het fondsbestuur heeft het advies overgenomen. In 118 galeries en 7 nevenvestigingen kan nu met de KunstKoop kunst gekocht worden.

Terug naar overzicht