Nieuws

jan
23

Gelderland maakt eerste aanpassing subsidieplafonds voor 2015 bekend

Gelderland heeft een eerste aanpassing op de subsidieplafonds van 2015 gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op een aantal paragrafen van de hoofdstukken Ruimte en Bereikbaarheid, Economisch Beleid, Topsectoren en Innovatie en het Prioritair Programma Energietransitie, Energie- en milieutechnologie (EMT). De nieuwe subsidieplafonds zijn als volgt:


Ruimte en Bereikbaarheid; Ontwikkeling forten: € 200.000, voor het voorbereiden of het realiseren van fysieke veranderingen aan een waterliniefort;

Topsectoren en Innovatie; Verkleinen arbeidsmarktdiscrepantie sectoren Food, Health en
Maakindustrie: € 925.000;
Economisch beleid: Verkleinen arbeidsmarktdiscrepanties in EMT-sector: € 600.000;
Prioritair Programma Energietransitie, Energie- en milieutechnologie (EMT):
   

Versnellen van innovaties energie- en milieutechnologie en biobased economy: € 0,
Rijden op biogas: € 400.000,
Rijden op biogas voor bedrijfsmatig te gebruiken wegvervoermiddelen (groot) LNG/BNG): € 400.000.
De nieuwe subsidieplafonds zijn van toepassing met ingang van 26 januari 2015.  

Terug naar overzicht