Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
23

GeldMuseum - H.E. van Gelder onderzoeksbeurs (€ 10.000)

Bij het GeldMuseum kunnen aanvragen worden ingediend voor de H.E. van Gelder onderzoeksbeurs. De deadline is 14 februari 2013. Het museum biedt elk jaar een veelbelovende wetenschapper de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een onderwerp uit het verzamelgebied van het museum.

Met de beurs wordt de onderzoeker in de gelegenheid gesteld een publicatie voor te bereiden en aan de hand daarvan vervolgonderzoek te doen. Verder zal hij of zij de onderzoeksresultaten presenteren tijdens de jaarlijkse Van Gelderlezing die in het najaar plaatsvindt. De bijdrage van de beurs is € 10.000.

Het GeldMuseum beheert de grootste collectie munten, penningen en bankbiljetten van Nederland. Het verzamelgebied van het museum omvat objecten die sinds de oudheid vorm hebben gegeven aan samenlevingen. De munten, bankbiljetten en penningen bieden tal van aanknopingspunten voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen gedurende de afgelopen millennia. Onderzoekers afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de letterkundige, (kunst-) historische en sociaal-wetenschappelijke, komen in aanmerking voor de Van Gelderbeurs.

Terug naar overzicht