Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
23

Aanvragen subsidie speciaal onderwijs in Noord-Brabant nog mogelijk

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Noord-Brabant kunnen nog tot en met 31 januari a.s. een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen bij de provincie. Alleen scholen, die deel uitmaken van het 'plan van nieuwe scholen' van de minister van OC&W komen voor subsidie in aanmerking. Daarnaast gelden er voor een school voorwaarden voor het aantal te verwachten leerlingen. Een school kan toezegging krijgen indien aangetoond kan worden, dat de school dagelijks minimaal 300 leerlingen ontvangt, minimaal 200 leerlingen naar de school gaan en de school zelf minimaal 100 leerlingen begeleidt.

De provincie brengt advies uit over de ingediende aanvragen aan de minister van OC&W. Scholen voor dove kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en scholen verbonden aan pedologische instituten kunnen de aanvraag rechtstreeks bij het ministerie indienen.

Terug naar overzicht